05 oktober 2016

04 oktober 2016

21 september 2016
Från öppen workshop på Bild Berättande Bok, med Sara Jonsson och Annika Lundholm Moberg.
S E M I N A R I U M ! 

20 september 2016Vernissage idag!

 

Hur växer nya bilderböcker och serier fram? Hur tänker en ny generation bildberättare? Studenter från HDK och Konstfack visar arbeten i den gemensamma utställningen Bild Berättande Bok.

 

Utställningen Bild Berättande Bok är ett återkommande samarbete mellan Göteborgs Stadsbibliotek, Konstfack och HDK där målet är att öka förståelsen för skönlitterärt bildberättande och som ett tillfälle att nå ut till barn och unga som inte kommit i kontakt med konstnärliga högskolor tidigare.
Studentarbetena som visas är från fristående kurser på HDK och kurser som ingår i kandidat- eller masterprogrammen på Konstfack och HDK. I utställningshallen finns också möbler formgivna av studenter från masterprogrammet Child Culture Design på HDK.
Många av studenterna har tidigare gått förberedande kurser och skolor. De som ställer ut berättar om sin väg i respektive verkstext.

Öppna visningar dagligen
Om du vill veta mer om utställningen eller om utbildningarna på HDK och Konstfack så har vi dagliga, öppna visningar klockan: 10.00 och 16.00


Öppna workshops
Vi arrangerar också workshops kring bilderboksberättande för alla åldrar på Stadsbiblioteket under utställningsperioden. Ingen förkunskap krävs. Workshopparna vänder sig specifikt till studenter på förberedande skolor, men även andra intresserade kan närvara. Det kostar inget att medverka, men platserna är begränsade. För anmälan kontakta:

Ann Forslind för workshop 10.00–12.00 22–25/9 ann.forslind@konstfack.se
Linda Holmer för workshop 10.00–12.00 26–29/9 linda.holmer@hdk.gu.se

Utställningsperiod: 20 september till 2 oktober
Vernissage: 20 september kl. 17.00
Dagliga visningar öppna för allmänheten: klockan 10.00 och 16.00. Ingen föranmälan krävs.
Allt (utställning, seminarium och workshops) äger rum på Stadsbiblioteket i Göteborg, Götaplatsen 6.

Läs mer 

Bild: My Longley och Siri Hagerfors.


08 augusti 2016

06 december 2015
Foto Mikael Göthage.

19 oktober 2015

04 oktober 2015

22 september 2015Kolla in utställningen på Stadsbiblioteket. Studentarbeten från HDK och Konstfack visas.

Utställningen är tänkt som ett återkommande samarbete mellan Göteborgs Stadsbibliotek, Konstfack och HDK där målet är att öka förståelsen för skönlitterärt bildberättande och som ett tillfälle att nå ut till barn och unga som inte kommit i kontakt med konstnärliga högskolor på annat sätt tidigare.

Upptakten till utställningen startade under seminariet En fanfar för bilderbokens framtid. I samband med seminariet tog även skolorna initiativ att höja kompetensen till förmedlare av bilderboken. Hösten 2014 genomfördes kursen Den berättande bilderboken på Konstfack. I dagarna har den första workshopen på kursen Bilderboken och omvärlden gått av stapeln på Nordiska Akvarellmuseet, se bilder nedan:). Kursen ges av HDK i samarbete med Kultur i Väst och vänder sig till bibliotekarier, pedagoger och andra yrkesutövare i bilderbokens gränsland.

Bild: Victoria Olsson Bill och Linn SchildtFöljande personer medverkar på utställningen:
Alice Lima de Faria
Andreas Dahl
Anna Olsson
Clara Dackenberg
Ebba Forslind
Elisabet Ericson
Erik Kirtley
Elin Sandström
Freja Erixån
Hilda-Maria Sandgren
Ida Sundin Asp
Kaia Nyhus
Klara Persson
Leo Park
Linda Carlsson
Linda Holmer
Lovisa Henoch
Maev Lenaghan
Magnhild Winsnes
Minna Floss
Oskar Laurin
Siri Carlén
Sofie Marklund
Teresa Glad
Tova Jertfelt
Ulrika Netzler
Weiwei Persson

Samarbetet mellan HDK och Konstfack (i bilderbokssammanhang) började i samband med ett seminarium kring En fanfar för bilderboken. Boken är ett stort steg på vägen till förståelsen av bilderboken i sin helhet och hur vi som gör bilderböcker tänker och gör. I samband med seminariet tog även skolorna initiativ att höja kompetensen till förmedlare av bilderboken. Hösten 2014 genomfördes kursen Den berättande bilderboken på Konstfack. I dagarna har den första workshopen på kursen Bilderboken och omvärlden gått av stapeln på Nordiska Akvarellmuseet. Kursen ges av HDK i samarbete med Kultur i Väst och vänder sig till bibliotekarier, pedagoger och andra yrkesutövare i bilderbokens gränsland.

Utställningen är tänkt som ett återkommande samarbete mellan Göteborgs Stadsbibliotek, Konstfack och HDK där målet är att öka förståelsen för skönlitterärt bildberättande och som ett tillfälle att nå ut till barn- och unga som inte kommit i kontakt med konstnärliga högskolor på annat sätt tidigare.
13 september 2015
Bilderböcker för barn och Bilderboken och omvärlden är igång. Första workshopen ett tredagarsinternat på Nordiska Akvarellmuseet med Gro Dahle, Ulla Rhedin och Eva Fred.08 april 2015

 
Efteråt blir det märken.

Kanske det är myggbett, säger Gud.

Och vill smörja med salva.

Då vet man att det är över.


När världen sätts i gungning får barnen i berättelsen hjälp av boken, där sidan med händelsen som inte går att sätta ord på är utriven. Här finns också hål som till en början verkar leda in i en fotografisk, skyddande fantasivärld.

I Stranden undersöker jag hur text, bild, formgivning och den fysiska boken samspelar med läsaren för att förmedla en historia om utsatta barn. Boken är resultatet av ett konstnärligt utvecklingsprojekt på HDK.

Stranden är en skönlitterär bilderbok för vuxna. Men är även tänkt att fungera som en bilderbok för att väcka frågor tillsammans med läsare i alla åldrar.

Grafisk form: Susanne Viborg och Jens Andersson, Bok & Form
Foto: Mikael Göthage
Tryck: Göteborgstryckeriet
Papper: Munken Polar, Munken Geltex
Typsnitt: Museo sans
Antal sidor: 32

Mejla mig på för recensionsexemplar och högupplösta pressbilder.

Boken finns att beställa här.

27 mars 2015

23 mars 2015

22 mars 2015


Stranden. Bild Mikael Göthage och Linda Holmer.

09 november 2014

27 september 2014

24 maj 2014