21 september 2016
Från öppen workshop på Bild Berättande Bok, med Sara Jonsson och Annika Lundholm Moberg.
S E M I N A R I U M !