30 september 2011

Bilderbokkursen är igång igen. Hurra för vårt första möte och inspirerande studenter. Ett par skisser från första workshopen – Karolina Westenhoff och David Karlström.

Trevlig helg!