30 november 2010


Detaljer från karta/illustration i annons för Trafikverket, Trafikkontoret i Göteborg och Västtrafik.