30 mars 2010

Lillafrun från serien har börjat gå till psykolog.

När du klarar sätta gränser i din relation klarar du resten av världen också, säger Lillafruns psykolog i översta rutan.